Up

Unit Pengurusan

Statistik Bagi 5 Tahun - Hospital Bentong
Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan Ict KKM
Borang Laporan Kecacatan Kerosakkan JKR
Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
Pengurusan Tertinggi KKM & JKN Pahang - Update 23 Feb 2017
Borang Permohonan Ahli Kelab Sukan Hosptal Bentong
Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat
Borang Permohonan Untuk Menggunakan Dewan Asrama Hospital Bentong