Up

Unit Pengurusan

Statistik Bagi 5 Tahun - Hospital Bentong
Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan Ict KKM
Borang Laporan Kecacatan Kerosakkan JKR
Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
Borang Permohonan Ahli Kelab Sukan Hosptal Bentong
Borang Pemilihan Waktu Bekerja Berperingkat
Borang Permohonan Untuk Menggunakan Dewan Asrama Hospital Bentong
Pengurusan Tertinggi KKM & JKN Pahang - Update 24 Aug 2017