Visi Hospital Bentong

 

Untuk Menjadi Sebuah Pusat Perkhidmatan Kesihatan Yang Cemerlang Dan Harmoni, Bersatupadu Berlandaskan Budaya Korporat Dalam Perawatan Penjagaan Kesihatan.

 

 

Misi Hospital Bentong

 

Meningkatkan Perlaksanaan Perkhidmatan Kesihatan Yang Bersistematik Dalam Mempromosikan Kesihatan Secara Global Untuk Semua Ke Arah Masyarakat Yang Sihat Dan Berproduktif.

 

 

Objektif Hospital Bentong

 

Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Terbaik Dan Berkualiti Tinggi. Bekerja Sebagai Satu Kumpulan Yang Sentiasa Bermuafakat Dan Meninggikan Tahap Professionalisme, Penyayang Kepada Semua Golongan Masyarakat. Bertanggungjawab Kepada Kualiti, Inovasi, Promosi Kesihatan Dan Organisasi Bagi Mencapai Seruan Wawasan Kesihatan Untuk Semua Di Alaf Baru.