VISI
Hospital Bentong Berganding Bahu Ke Arah Perkhidmatan Kesihatan Yang Cemerlang


MISI

Misi Hospital Bentong adalah untuk berganding bahu bagi memboleh dan memudahkan :-

1. Pelanggan :-

a. Bertanggungjawab dan bertindak secara proaktif untuk mencapai kesihatan yang cemerlang
b. Sentiasa mengutamakan kesihatan sebagai aset yang bernilai 

2. Sistem Penjagaan Kesihatan :-

a. Mewujudkan sistem perkhidmatan kesihatan yang efisien dengan memberi fokus kepada inovasi dan teknologi mengikut  kesesuaian persekitaran

3. Penekanan kepada :-

a. Profesionalisme, penyayang dan kerja berpasukan ( Budaya Korporat)
b. Hormat menghormati
c. Menjaga kerahsiaan
d. Berintegriti
e. Penglibatan masyarakat.


OBJEKTIF

Hospital Bentong bertekad untuk memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan pada tahap kualiti yang tinggi dengan mematuhi keperluan dan jangkaan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mencapai hasrat tersebut , Hospital Bentong mestilah :-

1. Melaksana dan Mengekalkan Status Pensijilan Akreditasi.
2. Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Kualiti Secara Berterusan.
3. Sentiasa Membuat Semakan Terhadap Kecukupan Dan Pembangunan Sumber-sumber Untuk Memastikan Pencapaian Objektif-objektif Yang Telah Ditetapkan.
4. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Secara Berterusan Untuk Meningkatkan Tahap Kepuasan Pelanggan.
5. Sentiasa Berusaha Untuk Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan.