- SPP juga dikenali sebagai Sistem Pengurusan Pesakit
- Mula dibangunkan & diperkenalkan pada tahun 2007 bagi menggantikan sistem SPPD
- Mula di iplementasi di HJTS dan HPD pada 2008
- Modul pesakit luar mula dilaksanakan di HKJ, HTAR  & HKL pada september 2009 dan HRPB (Ipoh) 2010
- Sistem SPP dinaiktaraf ke versi 3.0 di HRPB (ipoh) pada mac 2012

SPP Versi 3.1 di Hospital Bentong
- Sebelum kedatangan sistem SPP Hospital Bentong telah menggunakan Sistem TPC mulai 2009 (projek oleh Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM)
- Walaubagaimanapun pengunaan sistem TPC hanya melibatkan unit tertentu seperti Unit Kecemasan, Unit Pesakit Luar, Wad Bersalin dan Unit Tabung Darah dan Patologi
- Pada tahun 2013 Hospital Bentong telah dipilih bagi menggunakan Sistem SPP
- Sebanyak 3 buah hospital terpilih bagi menggunakan modul 3.1 iaitu HBTNG, HTJS, dan HRPB II Kota Bharu

Perlaksanaan & Penggunaan
- Mula dilaksanakan melalui 1 fasa
- Fasa 1 mula dilaksanakan pada 17.5.2014 melibatkan Jabatan Kecemasan, Unit Hasil, Klinik Dada, Klinik Pakar, Klinik Psikiatri, Unit Pesakit Luar, Unit Rehabilitasi, dan Unit Hemodialisis
- Fasa 2 mula dilaksanakan pada 31.5.2014 melibatkan Wad Lelaki, Wad Perempuan, Wad Bersalin, Wad Kanak-kanak, Wad Psikiatri, Kaunter Daftar Masuk, Unit Rekod, Unit Sajian, Unit Radiologi (keseluruhan Hospital)
- Fasa 3 melibatkan integrasi SPP dengan Sistem LIS (Patologi) ini yang mana ia telah dipersetujui oleh pihak KKM dan ianya dimasukkan ke dalam perjanjian kontrak.