Muat Turun Aplikasi Android MSQH HBTNG

Muat Turun Nota Ringkas MSQH HBTNG


APAKAH AKREDITASI HOSPITAL

Akreditasi adalah suatu proses penilaian taraf perkhidmatan kesihatan dengan standard kualiti yang telah ditetapkan.
Penilaian dilakukan oleh pasukan Audit Dalaman yang dilantik oleh jabatan, seterusnya diaudit oleh badan yang dilantik (pihak luar yang ada kaitan dengan aspek kesihatan).
Ia merupakan satu proses ke arah meningkatkan perkhidmatan kesihatan yang optima dengan menggunakan sumber yang sediada.

 

SEJARAH RINGKAS AKREDITASI HOSPITAL BENTONG

a) 1st cycle : Tamat 18 Jun 2005, Hospital Daerah Pertama mendapat status pensijilan Akreditasi penuh 3 Tahun

b) 2nd cycle : Tamat 23 Ogos 2008, 2nd Edition ( Pensijilan Penuh 3 tahun )

c) Penilaian Pensijilan Semula : Mulai 27 hingga 29 MAC 2017 ( 3rd Cycle : 4th Edition)

 

FAEDAH

Kepuasan Pelanggan ( K )
Kepuasan Kakitangan / Anggotakerja (K)
Perkhidmatan Berkualiti ( P )

SECARA RINGKAS, DIFORMULAKAN SEBAGAI KKP

 

SIAPA YANG MEMBERI STATUS AKREDITASI

MALAYSIAN SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH ( MSQH - OKT 1997 ).
Telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Kerajaan pada bulan Mac 1998.
MSQH ( KKM-MMA-APHM )

 

FOKUS / PERKARA UTAMA DALAM PROSES AKREDITASI

1. Organization and Management
2. Human Resource Development And Management
3. Policies And Procedures
4. Facilities And Equipment
5. Quality Improvement Activities
6. Safety and Special Requirements

 

TERMINOLOGI

SC – Substantial Compliance ( 80 – 100 % )
PC  -  Partial Compliance ( 50 – 79 % )
NC – Non Compliance ( 0 – 49 % )
NA – Not Applicable

80 % mesti SC untuk mencapai Status Akreditasi Penuh Selama 3 Tahun

 

STANDARD-STANDARD AKREDITASI

BAGI HOSPITAL ( EDISI KE 4 – 4TH EDITION ) 24 set of standards

Terbahagi kepada 2 iaitu :-
1. Organisational-Wide Standards
2. Service Standards

 

ORGANISATIONAL-WIDE SERVICE STANDARDS

1. Governance, Leadership and Direction
2. Environmental and Safety Services
3. Facility and Biomedical Equipment Management and Safety
4. Nursing Services
5. Prevention and Control of Infection
6. Patient and Family Rights
7. Health Information Management System (HIMS)

*** Service Std 1- 7 adalah HWS (Hospital Wide Standard )

8.   Emergency Services
9.   Clinical Services ( Generic )
9A. Clinical Services – Cardiology Services
9B. Clinical Services – Oncology Services
10.  Anaesthetic Services
11. Operating Suite Service
12. Ambulatory Care Services
13. Critical Care Services ( Generic )
13. Critical Care – Recommended Checklist Levels of care of ICU’s for Referencing
13A. Critical Care Services – Labour / Delivery Services
14. Radiology / Diagnostic Imaging Services
15. Pathology Services
16. Blood Transfusion Services
17. Rehabilitation Medicine Services
17A. Allied Health Professional Services – Physiotherapy
17B. Allied Health Professional Services – Occupational Therapy
17C. Allied Health Professional Services - Dietetics
17D. Allied Health Professional Services – Speech-Language Pathology
17E. Allied Health Professional Services – Audiology
17F. Allied Health Professional Services – Optometry
17G. Allied Health Professional Services – Health Education
17H. Allied Health Professional Services – Medical Social
17I.  Allied Health Professional Services – Psychology Counselling
17J. Allied Health Professional Services – Clinical Pathology
18. Pharmacy Services
19. Central Sterile Supply Services
20. Housekeeping Services
21. Linen Services
22. Food and Dietary Services
23. Forensic Medicine Services
23A. Mortuary Services
24. Standards For General Applications

 

15 FAIL UTAMA

1. Fail Meja
2. Fail Statistik
3. Fail Mesyuarat
4. Fail Peribadi
5. Fail “Incidence Reporting”
6. Fail Peralatan (Inventori/Harta Modal)
7. Fail PPM
8. Fail Kewangan / Perjawatan
9. Fail Orientasi Anggotakerja Baru
10. Fail Cme
11. Fail Protokol / Prosedur / Polisi / CPG / MPK
12. Fail Aktiviti-Aktiviti Kualiti (QIA)
13. Fail Akta & Regulasi
14. Fail Pekeliling
15. Fail Keselamatan / Bencana

Muat Turun Aplikasi Android MSQH HBTNG