Senarai Nama Kakitangan yang masih Belum menduduki Ujian Kefahaman ePatuh 2018 

BIL NAMA PEGAWAI NO. KAD PENGENALAN JAWATAN
1 DR AMIRULAIDA BINTI MOHD YUNUS 900226085128 PEGAWAI PERUBATAN UD41
2 DR GHASWIN SHANGIRI A/P TRACHAMY 900612085468 PEGAWAI PERUBATAN UD41
3 DR IAN TJIANG YONG JIE 920515016071 PEGAWAI PERUBATAN UD41
4 DR LUKE WOON SYCHERNG 840806015917 PEGAWAIPERUBATAN UD48
5 DR MUHAMMAD AMIR BIN MD RUSLI 910605145003 PEGAWAI PERUBATAN UD41
6 DR MUHAMMAD ZAHIN BIN ASLI 901023045243 PEGAWAI PERUBATAN UD41
7 DR NUR ATIQAH BINTI MAHASSAN 880913035856 PEGAWAI PERUBATAN UD41
8 DR NURINA SAHIRA BINTI ZULKEFLI 911007035036 PEGAWAI PERUBATAN UD41
9 DR PAMELA METHEWS 900707065486 PEGAWAI PERUBATAN UD41
10 DR ROHIL AZUAN BIN RAMLI 890118085757 PEGAWAI PERUBATAN UD41
11 DR SHARON KAUR BHART 830523146600 PEGAWAI PERUBATAN UD 48
12 DR SIVANANTHAN A/L KUMARAN 911216085451 PEGAWAI PERUBATAN UD41
13 DR. CHOU ZHAO QUAN 911223075163 PEGAWAI PERUBATAN UD41
14 DR. MUHAMMAD HAIRIEZAL BIN SHARI 901107145567 PEGAWAI PERUBATAN UD41
15 DR.SELVAKUMAR A/L SUPERAMANIAM 880423065219 PEGAWAI PERUBATAN UD41
16 PUAN MAZLINA BINTI MOHD RASIT 740311086686 PENOLONG AKUANTAN W36
17 PUAN SITI FAZLIDA BINTI SA’AKDAN 861214335266 PEMBANTU TADBIR (P/O) N19
18 CIK SITI NABILAH BINTI ZAMRI 930212146222 PEGAWAI FARMASI UF41 (KONTRAK)
19 CIK UMIRA SYAHIRAH BINTI SHIRINAL 930621145140 PEGAWAI FARMASI UF41 (KONTRAK)
20 CIK ZAINATUL FADHHILAH BINTI ZULKARNAIN 930803146590 PEGAWAI FARMASI UF41 (KONTRAK)


Seterusnya
Klik Sini Untuk Akses ke LANGKAH 3 (Sistem ePatuh) & Mula Menduduki Ujian Kefahaman.

ePatuh Hospital Bentong
   

 

Bantuan: 

1. Hubungi Unit IT di Talian : 104 / 180 / 137. Sila Nyatakan : a) Nama Penuh; b) Unit Bertugas; c) Masalah 

2. Email : epatuh(at)moh.gov.my

Muat Turun Aplikasi Android MSQH HBTNG

Muat Turun Nota Ringkas MSQH HBTNG


APAKAH AKREDITASI HOSPITAL

Akreditasi adalah suatu proses penilaian taraf perkhidmatan kesihatan dengan standard kualiti yang telah ditetapkan.
Penilaian dilakukan oleh pasukan Audit Dalaman yang dilantik oleh jabatan, seterusnya diaudit oleh badan yang dilantik (pihak luar yang ada kaitan dengan aspek kesihatan).
Ia merupakan satu proses ke arah meningkatkan perkhidmatan kesihatan yang optima dengan menggunakan sumber yang sediada.

 

SEJARAH RINGKAS AKREDITASI HOSPITAL BENTONG

a) 1st cycle : Tamat 18 Jun 2005, Hospital Daerah Pertama mendapat status pensijilan Akreditasi penuh 3 Tahun

b) 2nd cycle : Tamat 23 Ogos 2008, 2nd Edition ( Pensijilan Penuh 3 tahun )

c) Penilaian Pensijilan Semula : Mulai 27 hingga 29 MAC 2017 ( 3rd Cycle : 4th Edition)

 

FAEDAH

Kepuasan Pelanggan ( K )
Kepuasan Kakitangan / Anggotakerja (K)
Perkhidmatan Berkualiti ( P )

SECARA RINGKAS, DIFORMULAKAN SEBAGAI KKP

 

SIAPA YANG MEMBERI STATUS AKREDITASI

MALAYSIAN SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH ( MSQH - OKT 1997 ).
Telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Kerajaan pada bulan Mac 1998.
MSQH ( KKM-MMA-APHM )

 

FOKUS / PERKARA UTAMA DALAM PROSES AKREDITASI

1. Organization and Management
2. Human Resource Development And Management
3. Policies And Procedures
4. Facilities And Equipment
5. Quality Improvement Activities
6. Safety and Special Requirements

 

TERMINOLOGI

SC – Substantial Compliance ( 80 – 100 % )
PC  -  Partial Compliance ( 50 – 79 % )
NC – Non Compliance ( 0 – 49 % )
NA – Not Applicable

80 % mesti SC untuk mencapai Status Akreditasi Penuh Selama 3 Tahun

 

STANDARD-STANDARD AKREDITASI

BAGI HOSPITAL ( EDISI KE 4 – 4TH EDITION ) 24 set of standards

Terbahagi kepada 2 iaitu :-
1. Organisational-Wide Standards
2. Service Standards

 

ORGANISATIONAL-WIDE SERVICE STANDARDS

1. Governance, Leadership and Direction
2. Environmental and Safety Services
3. Facility and Biomedical Equipment Management and Safety
4. Nursing Services
5. Prevention and Control of Infection
6. Patient and Family Rights
7. Health Information Management System (HIMS)

*** Service Std 1- 7 adalah HWS (Hospital Wide Standard )

8.   Emergency Services
9.   Clinical Services ( Generic )
9A. Clinical Services – Cardiology Services
9B. Clinical Services – Oncology Services
10.  Anaesthetic Services
11. Operating Suite Service
12. Ambulatory Care Services
13. Critical Care Services ( Generic )
13. Critical Care – Recommended Checklist Levels of care of ICU’s for Referencing
13A. Critical Care Services – Labour / Delivery Services
14. Radiology / Diagnostic Imaging Services
15. Pathology Services
16. Blood Transfusion Services
17. Rehabilitation Medicine Services
17A. Allied Health Professional Services – Physiotherapy
17B. Allied Health Professional Services – Occupational Therapy
17C. Allied Health Professional Services - Dietetics
17D. Allied Health Professional Services – Speech-Language Pathology
17E. Allied Health Professional Services – Audiology
17F. Allied Health Professional Services – Optometry
17G. Allied Health Professional Services – Health Education
17H. Allied Health Professional Services – Medical Social
17I.  Allied Health Professional Services – Psychology Counselling
17J. Allied Health Professional Services – Clinical Pathology
18. Pharmacy Services
19. Central Sterile Supply Services
20. Housekeeping Services
21. Linen Services
22. Food and Dietary Services
23. Forensic Medicine Services
23A. Mortuary Services
24. Standards For General Applications

 

15 FAIL UTAMA

1. Fail Meja
2. Fail Statistik
3. Fail Mesyuarat
4. Fail Peribadi
5. Fail “Incidence Reporting”
6. Fail Peralatan (Inventori/Harta Modal)
7. Fail PPM
8. Fail Kewangan / Perjawatan
9. Fail Orientasi Anggotakerja Baru
10. Fail Cme
11. Fail Protokol / Prosedur / Polisi / CPG / MPK
12. Fail Aktiviti-Aktiviti Kualiti (QIA)
13. Fail Akta & Regulasi
14. Fail Pekeliling
15. Fail Keselamatan / Bencana

Muat Turun Aplikasi Android MSQH HBTNG

VISI
Hospital Bentong Berganding Bahu Ke Arah Perkhidmatan Kesihatan Yang Cemerlang


MISI

Misi Hospital Bentong adalah untuk berganding bahu bagi memboleh dan memudahkan :-

1. Pelanggan :-

a. Bertanggungjawab dan bertindak secara proaktif untuk mencapai kesihatan yang cemerlang
b. Sentiasa mengutamakan kesihatan sebagai aset yang bernilai 

2. Sistem Penjagaan Kesihatan :-

a. Mewujudkan sistem perkhidmatan kesihatan yang efisien dengan memberi fokus kepada inovasi dan teknologi mengikut  kesesuaian persekitaran

3. Penekanan kepada :-

a. Profesionalisme, penyayang dan kerja berpasukan ( Budaya Korporat)
b. Hormat menghormati
c. Menjaga kerahsiaan
d. Berintegriti
e. Penglibatan masyarakat.


OBJEKTIF

Hospital Bentong bertekad untuk memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan pada tahap kualiti yang tinggi dengan mematuhi keperluan dan jangkaan pelanggan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mencapai hasrat tersebut , Hospital Bentong mestilah :-

1. Melaksana dan Mengekalkan Status Pensijilan Akreditasi.
2. Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Kualiti Secara Berterusan.
3. Sentiasa Membuat Semakan Terhadap Kecukupan Dan Pembangunan Sumber-sumber Untuk Memastikan Pencapaian Objektif-objektif Yang Telah Ditetapkan.
4. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Secara Berterusan Untuk Meningkatkan Tahap Kepuasan Pelanggan.
5. Sentiasa Berusaha Untuk Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan.